A / An / Some / Any

1.

Határozatlan névelők: a, an (egy)

Mássalhangzóval kezdődő szó előtt: a. pl. a book, a history

Magánhangzóval kezdődő szó előtt: an. pl. an apple, an interesting story

2.

Magánhangzónak számít a néma h is: an hour

Mássalhangzónak kell tekinteni az u betűt, ha ju-nak ejtjük: a university

3.

Megszámlálhatatlan főnév (anyagnév, fogalom) előtt hasonló funkciót tölt be a some.

Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére is a some-t kell használni.

4.

Többes számban kérdő és tagadó kifejezésekben az any-t használjuk.