Egyszerű jelen idő

Present Simple

Az egyszerű jelen idő cselekvések, történések szokásszerűségét, gyakoriságát és rendszeres ismétlődését fejezi ki.

Példák

I come from Hungary. - Magyarországról jövök.

I live in London. - Londonban élek.

He likes animals. - Szereti az állatokat.

She has three sisters. - Van három nővére.

Képzés

pozitív alak:

I / you / we / they
likeanimals.
He / she / it
likes

negatív alak:

I / you / we / they
don'tlike animals.
He / she / it
doesn't

kérdés:

Do
I / you / we / theylike animals?
Does
he / she / it

rövid válasz:

Yes,I / you / we / theydo.
he / she / itdoes.
No,I / you / we / theydon't.
he / she / itdoesn't.

Helyesírási szabályok

Egyes szám harmadik személy esetén a legtöbb ige kap egy s -t, néhány esetben...

1.

Ha az ige mássalhangzó + y -re végződik, akkor az y i-re változik és hozzáadunk es-t.

I study English. → He studies English.

2.

Ha az ige tch, ss, x, sh vagy z-re végződik, akkor es-t adunk hozzá.

She watches television.
Susan misses her family.
He fixes the television.
My dad washes the car on Sundays.

3.

Néhány kivétel...

I go → he goes
I do → he does
I have → he has

Gyakori hibák

1.

Néhány diák elfelejti a +s -et az E/3 esetén:
My mother like chocolate. → My mother likes chocolate.

2.

Néhányan rosszul képzik a negatív alakot:
Tom no work here. / Tom isn’t work here. / Tom don’t work here. → Tom doesn’t work here.

3.

Néhányan elfelejtik, hogy a kérdésnél a Do illetve a Does-t kell használni:
You like this song? → Do you like this song?
Is your father work here? → Does your father work here?