Felső fok

Superlatives

Példák:

He is the richest man in the world.

That is the biggest crocodile I have ever seen.

She is the tallest girl in her class.

Tokyo is the largest city in the world.

The Amazon is the longest river in the world.

Használat:

1.

A felsőfokú melléknév előtt mindig használjuk a határozott névelőt: the.

2.

Egy szótag esetén a képzés +est.

tallthe tallest
thickthe thickest
nicethe nicest
latethe latest
3.

Ha a melléknév egy magánhangzóval és egy mássalhangzóval végződik, akkor a mássalhangzót ismételjük. (A w-t sosem ismételjük)

bigthe biggest
thinthe thinnest
slimthe slimmest
newthe newest (NOT newwest)
slowthe slowest (NOT slowwest)
4.

Ha a melléknév y-ra végződik, akkor az y-t i-re cseréljük.

funnythe funniest
sillythe silliest
5.

Hosszabb melléknevek esetén a most szót használjuk. (nincs +est)

interestingthe most interesting
surprisingthe most surprising
6.

Néhány melléknév esetén egyéni képzést használunk.

goodthe best
badthe worst
farthe furthest