Határozószavak

ügyesen, okosan

A határozószavakkal írhatjuk le, hogy hogyan történik valami.

Példák

He walks quickly. - Gyorsan sétál.

She sings nicely. - Szépen énekel.

Képzés

1.

A legtöbb határozószót a melléknevek -ly kiegészítésével kapjunk:
slow → slowly
bad → badly

2.

Ha a melléknév y-ra végződik, akkor azt i-re cseréljük:
easy → easily
heavy → heavily
funny → funnily

3.

Néhány határozószó rendhagyó, ezek nem végződnek ly-re:
good → well
hard → hard
fast → fast
late → late
early → early

Szórend

1.

Általában a határozószó az ige után jön:

She talks quietly. - She quietly talks.
He runs fast. - He fast runs.

2.

Ha az igéhez tartozik tárgy elöljárószó nélkül, akkor a határozószót a tárgy után kell tenni.

You sang that song nicely. - You sang nicely that song.
He did the job well. - He did well the job.

3.

Ha az igét egy elöljáró és egy tárgy követ, akkor a határozószó különböző helyeken lehet.

He quickly walked to the shop.
He walked quickly to the shop.
He walked to the shop quickly.

Ahol nem használjuk

A következő igék esetén nem használjuk a határozószavakat, csak mellékneveket:

beI am quiet.I am quietly.
seemIt seems strange.It seems strangely.
lookThat looks nice.That looks nicely.
smellThat smells good.That smells well.
soundThat sounds great.That sounds greatly.
feelThat feels funny.That feels funnily.

További megjegyzés

Néhány szónak 'ly' a vége, de mégsem határozószó. Például: friendly - barátságos.
Tehát a friendly melléknév, mondhatjuk azt, hogy 'She is friendly.', de azt már nem mondjuk,
hogy 'She talks friendly.', sem azt, hogy 'She talks friendlily.'
Helyette körülírjuk: 'She talks in a friendly way.'

A elderly és a lonely is melléknél, nem pedig határozószó.

A kindly és a early melléknév is, meg határozószó is (különböző jelentéssel).