Közép fok

Comparative

Példák:

I am taller than you.

This book is thicker than that one.

Használat:

1.

Egy szótag esetén a képzés +er

talltaller
thickthicker
nicenicer
latelater
2.

Néhány mássalhangzó ismétlődik: (a w sosem)

bigbigger
thinthinner
slimslimmer
newnewer (NOT newwer)
slowslower (NOT slowwer)
3.

Ha a melléknév y-ra végződik, akkor az y-t i-re cseréljük.

funnyfunnier
sillysillier
4.

Hosszabb melléknevek esetén a more szót használjuk. (nincs +er)

interestingmore interesting
surprisingmore surprising
5.

Van néhány kivétel is:

goodbetter
badworse
farfurther