Like + -ing

Használat

Az angolban a következő szavakat és kifejezéseket használhatjuk arra, hogy elmondjuk mi tetszik, illetve mi nem tetszik.

like, love, enjoy, don’t mind, dislike, hate, can’t stand

Képzés

Ezek a szavak után használhatsz főnevet vagy igét -ing -es alakban:

I like water.I like swimming.
I love sports.I love running.
We enjoy good food.We enjoy eating out.
I don’t mind housework.I don’t mind cooking.
I dislike buses.I dislike waiting.
I hate housework.I hate cleaning.
I can’t stand planes.I can’t stand flying.

Helyesírási szabályok

Ne felejtsük azokat a helyesírási szabályokat, amiket az -ing alaknál kell használni!

1.

Ha az ige e-re végződik, akkor töröljük az e-t.

have => I love having breakfast in bed.

2.

Ha az ige egy magánhangzóra és egy mássalhangzóra végződik, akkor megduplázzuk a mássalhangzót.

swim => I don’t like swimming.

3.

Kivételek: w-re vagy y -ra végződő szavak.

row => I love rowing.

sew => I don’t like sewing.

play => I like playing football.

4.

Egyéb kivételek:

iron => My mum hates ironing.

open => I don’t mind opening the window for you.