used to / would

valaha, ... de már nem

Ezzel a szerkezettel olyan, múltbeli szokásokat vagy múltbeli állapotokat fejezünk ki, amelyek régen történtek, ám ez a szokás vagy állapot most már nem áll fenn.
Valaha volt, de már nincs.

Használat

1.

Az used to múltbéli állapotok és szokások kifejezésére szolgál. Tehát nem egy konkrét eseményt ír le.

I used to smoke. - Régen dohányoztam (de azóta leszoktam).
Did you use to smoke? - Régen dohányoztál?
This building used to be a ciname. - Ez az épület régen mozi volt (ma már nem az).
I used to have a long hair. - Régen hosszú hajam volt (azóta levágattam).

2.

A would csak cselekvésre vonatkozhat, múltbéli állapotra nem.

I would swim a lot in the lake which was near my family's home. - Sokat úsztam a tóba, amelyik közel volt a házunkhoz.

He would be a policeman. Helyesen: He used to be a policeman. - Régen rendőr volt.

Képzés

A képzése mindkét alaknak nagyon egyszerű: "used to" / "would" + V1

A időhatározókat az used to elé illetve a would után tesszük:

I always used to cycle to school.
I never used to eat vegetables.

I would always talk to my grandma when I had a problem.

Megjegyzés

Az "I used to ..." kifejezést ne keverjük össze a "I am used to ...ing" kifejezéssel!

I used to live in the country. - Valaha vidéken éltem (de már nem).
I am used to living in the country. - Hozzászoktam a vidéki élethez.