Időhatározó szavak

Present Simple

alwaysmindig
regularlyrendszeresen
generally|usually|normallyáltalában
oftengyakran
sometimes|occasionallynéha
rarely|seldomritkán
hardly ever|almost neverszinte soha
neversoha
every dayminden nap/naponta
every weekminden héten/hetente
once a daynaponta egyszer
once a monthhavonta egyszer
twice a yearévente kétszer
on Mondayshétfőnként
on Tuesdayskeddenként
in the morningreggel
in the morningsreggelente
in the afternoondélután
in the afternoonsdélutánonként
in the eveningeste
in the eveningsesténként
at nightéjszaka
at nightséjszakánként
once in a blue moonhébe-hóba / nagyon ritkán

Present Continuous

nowmost
right nowmost éppen
at the momentebben a pillanatban
at presentjelenleg
nowadaysmanapság
todayma
tonightma éjjel

Past Simple

yesterdaytegnap
day before yesterdaytegnapelőtt
last weekmúlt héten
last monthmúlt hónapban
last yearmúlt évben
5 days ago5 nappal ezelőtt/5 napja
in 20132013-ben

Past Continuous

whilemíg, miközben, mialatt
whenamikor, mikor, mialatt

Future Simple

tomorrowholnap
day after tomorrowholnapután
next weekjövő héten
next monthjövő hónapban
next yearjövőre