Angol rendhagyó igék I.

belenni (létige) (V1)
was|werelenni (létige) (V2)
beenlenni (létige) (V3)
beginelkezd, elkezdődik (V1)
beganelkezd, elkezdődik (V2)
begunelkezd, elkezdődik (V3)
breakeltör, eltörik (V1)
brokeeltör, eltörik (V2)
brokeneltör, eltörik (V3)
bringhoz (V1)
broughthoz (V2)
broughthoz (V3)
buildépít (V1)
builtépít (V2)
builtépít (V3)
buymegvesz (V1)
boughtmegvesz (V2)
boughtmegvesz (V3)
canképes, tud (V1)
couldképes, tud (V2)
catchelkap, elfog (V1)
caughtelkap, elfog (V2)
caughtelkap, elfog (V3)
comejön (V1)
camejön (V2)
comejön (V3)
costkerül vmibe (V1)
costkerül vmibe (V2)
costkerül vmibe (V3)
docsinál (V1)
didcsinál (V2)
donecsinál (V3)
drinkiszik (V1)
drankiszik (V2)
drunkiszik (V3)
drivevezet (V1)
drovevezet (V2)
drivenvezet (V3)
eateszik (V1)
ateeszik (V2)
eateneszik (V3)
fallesik (V1)
fellesik (V2)
fallenesik (V3)
feelérez (V1)
feltérez (V2)
feltérez (V3)
findtalál (V1)
foundtalál (V2)
foundtalál (V3)
flyrepül (V1)
flewrepül (V2)
flownrepül (V3)
forgetelfelejt (V1)
forgotelfelejt (V2)
forgottenelfelejt (V3)
getkap, megszerez (V1)
gotkap, megszerez (V2)
gotkap, megszerez (V3)
givead (V1)
gavead (V2)
givenad (V3)
gomegy (V1)
wentmegy (V2)
gonemegy (V3)
havebirtokol (V1)
hadbirtokol (V2)
hadbirtokol (V3)
hearhall (V1)
heardhall (V2)
heardhall (V3)
knowtud (V1)
knewtud (V2)
knowntud (V3)
leaveelhagy, elmegy (V1)
leftelhagy, elmegy (V2)
leftelhagy, elmegy (V3)
loseelveszít (V1)
lostelveszít (V2)
lostelveszít (V3)
makekészít (V1)
madekészít (V2)
madekészít (V3)
meettalálkozik (V1)
mettalálkozik (V2)
mettalálkozik (V3)
payfizet (V1)
paidfizet (V2)
paidfizet (V3)
puttesz, rak (V1)
puttesz, rak (V2)
puttesz, rak (V3)
readolvas (V1)
readolvas (V2)
readolvas (V3)
ringcsöng (V1)
rangcsöng (V2)
rungcsöng (V3)
runfut (V1)
ranfut (V2)
runfut (V3)
saymond (V1)
saidmond (V2)
saidmond (V3)
seelát (V1)
sawlát (V2)
seenlát (V3)
sendelküld (V1)
sentelküld (V2)
sentelküld (V3)
singénekel (V1)
sangénekel (V2)
sungénekel (V3)
sitleül (V1)
satleül (V2)
satleül (V3)
sleepalszik (V1)
sleptalszik (V2)
sleptalszik (V3)
speakbeszél (V1)
spokebeszél (V2)
spokenbeszél (V3)
spendkölt (pénzt), tölt (időt) (V1)
spentkölt (pénzt), tölt (időt) (V2)
spentkölt (pénzt), tölt (időt) (V3)
standáll (V1)
stoodáll (V2)
stoodáll (V3)
swimúszik (V1)
swamúszik (V2)
swumúszik (V3)
takevisz, rak, tesz (V1)
tookvisz, rak, tesz (V2)
takenvisz, rak, tesz (V3)
tellmegmond, elmesél (V1)
toldmegmond, elmesél (V2)
toldmegmond, elmesél (V3)
thinkgondol (V1)
thoughtgondol (V2)
thoughtgondol (V3)
throwdob (V1)
threwdob (V2)
throwndob (V3)
wakeébred, ébreszt (V1)
wokeébred, ébreszt (V2)
wokenébred, ébreszt (V3)
wearvisel (V1)
worevisel (V2)
wornvisel (V3)
wingyőz, nyer (V1)
wongyőz, nyer (V2)
wongyőz, nyer (V3)
writeír (V1)
wroteír (V2)
writtenír (V3)