Szavak nyelvtanuláshoz

nounfőnév
verbige
adjectivemelléknév
adverbhatározószó
auxiliarysegédige
infinitivefőnévi igenév
prepositionelöljáró
pronounnévmás
conjunctionkötőszó
singularegyes szám
pluraltöbbes szám
regularszabályos
irregularrendhagyó
vowelmagánhangzó
consonantmássalhangzó
letterbetű
wordszó
phrasekifejezés
sentencemondat
paragraphbekezdés
dialoguepárbeszéd
questionkérdés
answerválasz
vocabularyszókincs
grammarnyelvtan
pronunciationkiejtés
examplepélda
exercisegyakorlás, gyakorol